Náhradní plnění 2012 pro Jihlavu a okolí

Náhradní plnění 2012 ve městě Jihlava Vám pomohou vyřešit bezpečnostní a úklidové agentury, které se nachází na těchto stránkách. Tyto agentury zaměstnávají osoby se zdravotním postižením (OZP), invalidní důchodce i důchodce.

Změny pro náhradní plnění 2012

Jestliže zaměstnáváte více jak 25 osob, stále máte povinnost zaměstnávat osoby zdravotně postižené. Splnění povinného podílu představuje zaměstnat 4% osob zdravotně postižených z celkového počtu zaměstnanců.

Když nemáte možnost zaměstnávat osoby se ZPS, můžete v rámci náhradního plnění odebírat služby nebo výrobky od firem, které zaměstnávají více jak 50% osob se zdravotním postižením, a nebo můžete do státního rozpočtu odvést 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za každou zdravotně postiženou osobu.

POZOR! NOVÝ LIMIT !

Firmy, které mají více jak 50% osob se ZPS a nabízejí služby a výrobky pro náhradní plnění, mohou tyto služby poskytovat pouze do výše 36tinásobku průměrné měsíční mzdy. Dříve mohli zajistit neomezený objem náhradního plnění. Letos už tomu není tak!

Pro zájemce o náhradní plnění 2012 to znamená, že si budou muset s odběrem služeb za rok 2012 pospíšit, aby mohli bez starostí čerpat služby u jednoho jediného dodavatele, dokud jsou nabízené služby v rámci náhradního plnění a nově stanoveného limitu k dispozici. Jinak by se mohli setkat s nemilou skutečností, že postupem roku se garantovaní poskytovatelé náhradního plnění zúží na minimum a značný odvod státu bude nevyhnutelný.

Osoby se ZP

Následkem úrazu, nemoci nebo vrozeného poškození může být občan částečně nebo plně invalidní nebo osoba zdravotně znevýhodněná. Přesto tito spoluobčané najdou adekvátní uplatnění v bezpečnostních a úklidových firmách města Jihlava.

Zaměstnávání osob se ZPS přináší zaměstnavatelům i některé výhody jako například snížení daní nebo příspěvku na zřízení chráněného pracovního místa. Zároveň jim přináší i dobrý pocit, pomoci handicapovaným občanům zařadit se do pracovního procesu a společenského života.

Zaměstnávání důchodců

Dobrá fyzická i psychická kondice, životní a pracovní zkušenosti, pracovní elán i nasazení. To jsou atributy, které nabízejí důchodci ke své práci a zaměstnavatelé je plně přijímají a zhodnocují.

Agentury na těchto stránkách mají dlouholeté a nemalé zkušenosti se zaměstnáváním postižených osob a proto nabízí služby a výrobky těm společnostem, které nemohou zaměstnávat osoby se ZPS a tím jim pomohou i s náhradním plněním pro rok 2012.

Náhradní plnění 2013