Komplexní Facility management-správa nemovitostí a údržba budov Jihlava

Firma na těchto stránkách Vám poskytne služby jako např. správa nemovitostí a údržba budov v Jihlavě i okolí. Komplexní Facility management zahrnuje také Property management a Energy management. Agentura poskytuje své služby vždy profesionálně a se vstřícným přístupem po celé ČR. Díky využití komplexní správy budov bude zajištěn optimální chod Vaší budovy a Vaše náklady za její chod budou tak optimalizovány. Níže uvedená společnost je i v roce 2012 schopna Vám zajistit odběr svých služeb neboli náhradní plnění.

Facility management

Facility management poskytuje úplný servis spojený se správou budov a nemovitostí. Pro běžný a bezproblémový provoz je správa budov a údržba nemovitostí jednou z nejdůležitějších služeb pro vlastníky objektů. Pravidelná údržba nebo oprava objektů je nedílnou součástí služeb související se správou budov a nemovitostí.

Je prokázáno, že službou Facility management lze docílit až několika procentní úspory provozních nákladů. Prostřednictvím profesionální agentury města Jihlava zajišťující Facility management docílíte minimálních nákladů a maximálního zisku.

Facility management mimo jiné poskytuje:

 • zajištění provozu a údržby majetku
 • úsporu ve správě nemovitostí a majetku
 • prodloužení životnosti nemovitostí a majetku
 • snížení poruchovosti nemovitostí a majetku
 • snížení spotřeby energií
 • ... a další služby s tím spojené

Property management

Property management zajišťuje chod všech administrativních, ekonomických a obchodních procesů, které souvisejí s vlastnictvím nemovitosti. Uvedená agentura poskytující Property management zaručí klientovi kvalitu na vysoké úrovni, rychlou komunikaci a vstřícný přístup.

Property management mimo jiné poskytuje:

 • Zastupování klienta vůči třetím osobám
 • Účetní audity
 • Předávání a přebírání bytových i nebytových prostor
 • Energetický servis
 • Spolupráci s realitní kanceláří
 • ... a další služby s tím spojené

Recepční služby

Recepční služba zajišťuje veškerý informační servis nejen návštěvníkům, ale i zaměstnancům příslušného objektu, a to jak v denních, tak i nočních hodinách.

Tyto služby jsou např. poskytovány v administrativních budovách, na vrátnicích průmyslových areálů či kulturních a sportovních komplexech.

Recepční služby vykonávají komunikativní, reprezentativní a spolehliví pracovníci s možností znalosti cizího jazyka oděni do firemních stejnokrojů nebo v civilním oblečení.

Recepční služba mimo jiné poskytuje:

 • informační službu pro návštěvníky a nájemníky
 • obsluhu telefonní ústředny a případné přepojení hovoru
 • zápis do knihy návštěv
 • výdej a příjem klíčů
 • převzetí a třídění pošty
 • ... a další služby s tím spojené

Kontakt

Polenská 4382/2c
586 01 Jihlava


tel.: (+420) 567 301 370

e-mail: jihlava@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

D.I.SEVEN FACILITY

Facility, Property a Energy Management od D.I.SEVEN FACILITY, s.r.o. Jihlava

Komplexní správa budov a údržba nemovitostí obsahuje služby Facility management, Property managemenet a Energy management. Facility management zahrnuje služby, které udržují technické zařízení budovy v bezporuchovém chodu. Facility - administrativní správa zajistí administrativní provoz budovy. Facility - infrastrukturální služby zajistí služby týkající se plynulého chodu budovy. Tyto služby zahrnují i kompletní úklidové a bezpečnostní služby, ty se však poskytují pouze v souvislosti s dalšími službami patřící do Facility managementu. Proces Property managementu je vždy nastaven v závislosti na Facility managementu. Do Property managementujsou zahrnuty další ekonomické, obchodní a právní služby. Energy management zahrnuje činnost a služby spojené s řízením spotřeby médií, díky kterému seoptimalizují investiční náklady na jejich spotřebu.