Fyzická ostraha - Jihlava a Vysočina

Statutární více než padesátitisícové město Jihlava je centrem Kraje Vysočina. V Jihlavě a jejím okolí jako kdekoliv jinde v ČR je stále aktuální téma ostraha objektů a majetku.

Proto i v tomto regionu působí bezpečnostní agentury, které mimo jiné poskytují služby jako je fyzická ostraha a ostraha objektů. Tyto bezpečnostní agentury nepokrývají pouze region Jihlava, ale jedná se o profesionální bezpečnostní agentury s celorepublikovým pokrytím.

Fyzická ostraha objektů a majetku

Fyzická ostraha je typ nabídky bezpečnostních agentur, který je využíván především k ochraně komerčních objektů. Bezpečnostní služba vykonává vnitřní i vnější ostrahu objektů včetně služeb spojených s ostrahou vrátnice, eventuelně recepce.

Bezpečnostní služba kontroluje vjíždějící a vyjíždějící vozidla, vede jejich evidenci a vykonává pochůzkovou činnost popřípadě kontroly odchozích zaměstnanců. Pochůzkovou činnost lze provádět v nočních hodinách či po ukončení pracovní doby. Mimo jiné lze střežit i přilehlá parkoviště a bezprostřední okolí střeženého objektu.

Recepční služby

Fyzická ostraha zajišťuje také recepční služby. Zde pracovníci ostrahy vedou evidenci návštěv objektu, vyřizují poštovní záležitosti, zajišťují informační servis pro návštěvníky a nájemníky objektu, zajišťují obsluhu komunikační ústředny a služby spojené s výdejem a příjmem klíčů. K recepčním službám patří také činnosti spojené s uzamykáním budovy.

Dle přání klienta může být ostraha objektů vykonávána specialisty se znalostí cizího jazyka nebo pracovníky ve firemních stejnokrojích eventuelně v obleku či civilu.

PCO – pult centrální ochrany

Ostrahu objektů a majetku, respektive fyzickou ostrahu lze doplnit o napojení na PCO – pult centrální ochrany nebo kamerový systém. Jde o pokrytí zejména velkých průmyslových objektů a jejich jednotlivých výrobních hal, vzdálených či špatně dostupných prostor, ale i kanceláří, rodinných domů atd.

U této varianty operátor dohledového centra informuje pracovníky ostrahy v objektu o případných nežádoucích událostech. Ti provedou samotný zásah ke konkrétní narušené zóně. Činnost fyzické ostrahy v objektu může být v takovémto případě doplněna výjezdovou jednotkou PCO a v případě potřeby např. psovodem.

 Fyzická ostraha a přínosy pro klienta

Tento velmi žádaný způsob ostrahy objektů je jedinečný ve stálé fyzické přítomnosti pracovníků ostrahy v objektu. To poskytuje klientovi relativně krátkou dobu zásahu k potencionálně narušené zóně. Dalším pozitivem je možnost neustálé obměny pracovníků ostrahy, čímž nedochází k navazování přátelských vztahů mezi ostrahou a zaměstnanci. Činnost ostrahy se vždy přizpůsobuje potřebám klienta tak, aby nebyl narušen klidný chod ve střeženém objektu.

Ostraha objektů a doplňkové služby

Se službami fyzické ostrahy souvisejí i doplňkové služby uvedených bezpečnostních agentur, jako je např. náhradní plnění, facility a property management, pořadatelské služby, fyzická ochrana osob a již zmíněná recepční služba a dálková ostraha objektů či detektivní činnost.

Nutno dodat, že uvedené bezpečnostní agentury pro službu dálkové elektronické ostrahy objektů využívají momentálně nejmodernější dohledové centrum v ČR. Toto pracoviště odpovídá nejpřísnějším a zároveň nejmodernějším požadavkům na ochranu a ukládání klientských dat.

Každý kdo vlastní nějaký majetek nejenom v komerčním, ale i v privátním sektoru, by měl přemýšlet o zabezpečení svého majetku, proti škodám vznikajícím majetkovou trestnou činností, ale přírodními živly atp.


Kontakt

Polenská 4382/2c
516 05 Jihlava

tel.: (+420) 567 301 370
e-mail: jihlava@diseven.cz
web: www.diseven.cz

D.I.SEVEN, a.s. Jihlava

Od roku 1995 působí na českém i zahraničním trhu tato bezpečnostní agentura. Patří mezi prosperující bezpečnostní agentury a poskytuje kompletní bezpečnostní služby jako ochrana osob a majetku, fyzická ostraha, ostraha objektů, samozřejmostí je zabezpečení akcí, pořadatelské služby atd.

Kontakt

Polenská 4382/2c
Jihlava, 586 01

tel.: + 420 274 774 199
e-mail: praha@sipadan.cz
web: www.sipadan.cz

SIPADAN a.s. Jihlava

Tato bezpečnostní agentura v oboru bezpečnostní služby působí na českém trhu již od roku 2002. Poskytuje nejen ve městě Jihlava bezpečnostní služby typu fyzická ostraha objektů, ochrana osob a majetku, zabezpečení domu a objektu, napojení na pult centralizované ochrany - PCO atd. Agentura disponuje mnoha certifikáty a nabízí odběr náhradního plnění.

Kontakt

Mikulandská 119/10
110 00 Praha 1

tel.: 284 860 001
e-mail: praha@diseven.cz
web: www.disevenservice.cz/

 

D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. Jihlava

Tato bezpečnostní agentura nabízí služby fyzická ostraha ve městě Jihlava. Agentura však nabízí i další služby jako např. ostraha objektů a ochrana a ostraha osob nejen ve městě Jihlava, ale i po celé ČR. Odběrem služeb (náhradní plnění) od této agentury můžete plnit svou zákonnou povinnost o zaměstnanosti OZP, ZTP a invalidních důchodců (ZPS).

Kontakt

Polenská 4382/2c
586 01 Jihlava

tel.: (+420) 567 301 370
e-mail: jihlava@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. Jihlava

Tato společnost je dceřinou společností D.I.SEVEN, a.s. a služby Vám zajistí nejen ve městě Jihlava, ale po celé ČR. Tato agentura nabízí komplexní služby správa nemovitostí a údržba budov. Agentura Vám může poskytnout i kompletní bezpečnostní služby spolu s dalšími službami v rámci Facility managementu. Agentura nabízí náhradní plnění.