Náhradní plnění 2023, zaměstnávání OZP v Jihlavě

Aktualizování 17.1.2023

Na těchto stránkách se seznámíte s firmami, které poskytují bezpečnostní a úklidové služby a umožňují zaměstnávání ZPS či invalidních důchodců v Jihlavě i v okolí. Odběrem služeb (náhradní plnění) od těchto firem mohou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci plnit svůj povinný podíl zaměstnávat 4 % osob se ZPS.

 

Využijte odběr užitečných služeb pro náhradní plnění 2023.

Za osoby se ZPS se považují:

  • Invalidní osoby ve třetím stupni - těžké zdravotní postižení (uznány orgánem sociálního zabezpečení)
  • Invalidní osoby ve druhém a prvním stupni (uznány orgánem sociálního zabezpečení)
  • Osoby zdravotně znevýhodněné (uznány na základě rozhodnutí úřadu práce vydaným krajskou pobočkou)

Možnosti splnění povinného podílu:

  • máte-li firmu s více jak 25 zaměstnanci,zaměstnáte občany se ZPS (změněná pracovní schopnost) v podílu 4% k celkovému počtu zaměstnanců
  • nemůžete-li zaměstnávat občany se ZPS, využijte tzv. náhradní plnění a odebírejte výrobky nebo služby od firem, které zaměstnávají 50 % osob se zdravotním handicapem
  • nesplníte-li ani jednu z výše uvedených možností, pak už Vám zbývá jen odvod do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy za každou nezaměstnanou osobu se zdravotním postižením

Výše zmiňované způsoby lze také vzájemně kombinovat. Pokud ale zaměstnavatel nesplní ani jednu tuto povinnost, dopouští se přestupku a v kompetenci úřadu práce je vyměření pokuty až do výše 1 mil. Kč.

Přitom zaměstnávání ZPS a invalidních důchodců přináší zaměstnavatelům i některé výhody:

  • Vyřešení povinnosti zaměstnavatele zaměstnávat osoby se ZPS
  • Plnění povinného podílu ZPS
  • Snížení daně
  • Poskytnutí příspěvku od úřadu práce na zřízení chráněného pracovního místa (dílny)

Ale určitě nejde jen o výhody pro zaměstnavatele. Cílem je poskytnou osobám se ZPS a invalidním důchodcům pracovní uplatnění, které jim pomůže zapojit se do běžného pracovního procesu a společenského života.

Mnoho firem vytváří pracovní místa nejen pro osoby se ZPS a invalidní důchodce, ale i pro starobní důchodce.

Zaměstnávání důchodců není degradující. Vzhledem k zvyšujícímu se věku úmrtnosti, jsou lidé kteří odchází do důchodu v plné síle a chuti pracovat. Zaměstnavatelé pak jistě ocení jejich mnohaleté pracovní i životní zkušenosti. Úklidové a bezpečností agentury ve městě Jihlava poskytují mnoho pracovních příležitostí pro osoby se ZPS, invalidní důchodce a důchodce a využití náhradního plnění 2022 a dále. Zaměstnáváním handicapovaných spoluobčanů přispějete k jejich lepšímu životnímu stylu a psychické pohodě.

Příklad služeb pro odběr náhradního plnění: Fyzická ostraha


Kontakt

Polenská 4382/2c
Jihlava, 586 01

tel.: + 420 274 774 199
e-mail: praha@sipadan.cz
web: www.sipadan.cz

Náhradní plnění SIPADAN a.s. Jihlava

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mohou plnit svou zákonnou povinnost odběrem služeb od agentury, která se zabývá poskytováním bezpečnostních a úklidových služeb a umožňuje zaměstnávání invalidních důchodců a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Možnost zaměstnání a zapojení se do práce pro ZTP občany znamená zkvalitnění jejich života. Náhradní plnění a své služby poskytuje ve městě Jihlava i po celé ČR.

Kontakt

Mikulandská 119/10
110 00 Praha 1

tel.: 284 860 001
e-mail: praha@diseven.cz
web:  www.disevenservice.cz

 

Náhradní plnění D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. Jihlava

Agentura se zabývá zaměstnáváním osob se ZPS a zaměstnávání invalidních důchodců ve městě Jihlava i v celé ČR. Je profesionálem v oboru ochrana osob a majetku, a poskytuje také kompletní úklidové služby. Podíl OZP zaměstnanců této agentury je nadpoloviční a odběrem služeb od této agentury mohou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci plnit svou zákonnou povinnost na rok 2023 zaměstnávání OZP.

Kontakt

Polenská 4382/2c
586 01 Jihlava

tel.: (+420) 567 301 370
e-mail: jihlava@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

Náhradní plnění D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. Jihlava

Ve městě Jihlava působí agentura, která poskytuje profesionální služby správa nemovitostí a údržba budov ve kterých se mohou občané se ZPS, ZTP a invalidní důchodci uplatnit ve službách Facility managementu i Property managementu. Tato společnost splňuje zákonnou povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením a umožňuje odběr služeb - náhradní plnění. V těchto službách je možnost širokého výběru méně náročné práce pro ZTP.